Sol·licitud d'alta d'Empreses

Identifica a l'empresa a efectes de publicitat
Denominació que apareix en les factures i declaracions
Microempresa < 10, Empresa xicoteta < 50, Empresa mitjana < 250, Gran empresa > 250
Microempresa < 2.000.000€, Empresa xicoteta < 10.000.000€, Empresa mitjana < 50.000.000€, Gran empresa > 50.000.000€
Per a obtindre aquest camp hauràs d'entrar a la pàgina d'Instagram de la teva empresa i copiar la part final de la URL, per exemple per a www.instagram.com/Ayuntamiento-de-Sagunto seria Ayuntamiento-de-Sagunto
Per a obtindre aquest camp hauràs d'entrar a la pàgina de Linkedin de la teva empresa i copiar la part final de la URL, per exemple per a www.linkedin.com/company/Ayuntamiento-de-Sagunto seria Ayuntamiento-de-Sagunto