La Delegació de Participació Ciutadana presenta la pàgina www.participasagunt.es

El delegat, Pablo Abelleira, mostra els objectius que es volen aconseguir amb el Pla Estratègic de Participació Ciutadana

Els regidors Pepe Gil, Pablo Abelleira i María Giménez
La delegació de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sagunt ha presentat la pàgina web Participa Sagunt (www.participasagunto.es), una iniciativa que forma part del pla estratègic de participació ciutadana. La delegació ha finalitzat la primera fase del diagnòstic de les necessitats ciutadanes concretes. Per a açò, s'ha mobilitzat a molts ciutadans i ciutadanes en els processos de recollida d'informació i propostes passa així prendre decisions més adequades per al municipi. Aquesta iniciativa ha sigut presentada pel delegat de Participació Ciutadana, Pablo Abelleira; el delegat de Manteniment, Pepe Gil i la delegada de Turisme, María Giménez.

Amb aquestes iniciatives el que es pretén és atendre les necessitats i millorar els problemes dels barris, perquè la idea es basa, entre altres procediments, en mapatges urbans on les persones que han participat han plasmat les seues propostes situant-les geogràficament per a aconseguir millors serveis en la localitat. Entre les propostes està atorgar una major importància al turisme, aconseguint un altre sector diferent del ja establit en la comarca, fent partícip a un altre tipus de turisme com per exemple, els boho’s, un turisme més selecte i burgés que farà que milloren les condicions a Sagunt pel seu nivell adquisitiu.

El regidor delegat de Participació Ciutadana ha mostrat la planificació que han realitzat en els últims mesos i la que està prevista en un futur pròxim, centrant-se en els informes de diagnòstic de les persones que han participat. Segons les declaracions de Pablo Abelleira: “
És una forma nova de fer política per a acostar-nos als ciutadans, els mesos anteriors ens hem centrat molt a fer informes de diagnòstics”. També ha destacat els cursos que es van fer encaminats a les associacions, afegint: “els tres nous cursos que hem organitzat estan sobretot encaminats a les associacions perquè s'han d'adaptar a les noves normes de la llei de transparència, sobre com poden adaptar-se a aquestes normes, com poden complir amb les seues obligacions administratives i comptables i sobre la manera d'aconseguir ser molt més obertes a la resta de les associacions”.

La primera fase de diagnòstic de necessitats i propostes que s'han generat a través del pla estratègic de participació ciutadana, ha sigut realitzat amb l'engegada de tallers, jornades, comissions de seguiment, instal·lacions en l'espai públic, documentals audiovisuals i mapatges, que han tingut com a objectiu mobilitzar a la ciutadania perquè participe i col·labore en els processos de presa de decisions polítiques sobre la base de dinàmiques democràtiques.

Un altre dels aspectes destacables és la presentació de la segona fase dels mapatges urbans, que s'ha convertit en una eina fonamental no solament per als ciutadans i ciutadanes sinó també per als departaments municipals com els d'Urbanisme, Turisme, Manteniment i Serveis.
 

Las encarregades de realitzar la segona fase de mapatges urbans
Des de la delegació de Participació Ciutadana destaquen que amb la identificació de necessitats generades en clau propositiva i estratègica, s'han elaborat uns informes que s'han presentat i posats a la disposició de l'Equip de Govern, de tots els regidors de l'Oposició i la Federació d'Associacions Veïnals perquè tinguen coneixement i els servisquen de “full de ruta” de cara a dissenyar les polítiques públiques del municipi. Els informes podran ser consultats per la ciutadania a través de la pàgina www.participasagunt.es

Pablo Abelleira reconeix que: “
els mapatges són una part fonamental dels pressupostos que volem aprovar a l'any que ve”.

D'altra banda la delegada de Turisme, María Giménez, ha resumit breument el pla dut a terme des de la seua delegació: “
enllacem el turisme amb el pla estratègic ciutadà per a la millora del turisme a Sagunt, completant i enriquint amb una proposta que ja coneixem tots”. Els diagnòstics realitzats provenen del teixit social, comercial i administratiu, integrat per polítics, associacions, entitats i persones anònimes. Aquests estudis han sigut recol·lectats en tres àmbits; el nucli històric de Sagunt , Port de Sagunt i Almardá.

El pressupost destinat al diagnòstic de participació en el 2015 va ser de 22.438 euros que es van destinar a les recollides de propostes, i per a complementar aquesta participació, en el 2016 s'han destinat 17.424 euros més per a continuar els mapatges urbans i completar tots els barris de Sagunt. Una vegada finalitzats s'arreplegaran les necessitats i propostes per a què una vegada estudiades pels tècnics puguen formar part de la proposta de pressupost de 2017.

Per a acabar la roda de premsa Pepe Gil ha volgut puntualitzar com funciona l'aplicació per a detectar incidències i millorar la ciutat, app que es pot descarregar des de la pàgina web, sent els ciutadans un punt clau per a açò. Pepe Gil ha afirmat que: “tenim 400 usuaris, però volem aconseguir més”.