Tablón de anuncios

Certificados electrónicos


Certificats Electrònics admesos per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagunt:

Logo ACCV

Logo DNIE

Publicaciones y Boletines

Avís Legal

D'acord amb l'article 10.2 de la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pugua accedir-se a través de la mateixa.

La titularitat de la seu electrònica https://sede.sagunto.es és de l'Ajuntament de Sagunt.

La responsabilitat dels continguts i dels serveis posats a la disposició dels ciutadans en la seu electrònica és dels titulars dels responsables de cada Àrea o departament i, si escau, dels organismes o entitats que s'incorporen a la seu, i es correspondrà amb les competències que tinguin legalment atribuïdes.

La seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt pot contenir enllaços a les seus electròniques d'altres Administracions Públiques o a pàgines web d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la recerca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, estes pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, l'Ajuntament de Sagunt no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l'accés o ús de les mateixes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s'abandona o no la seu de l'Ajuntament de Sagunt.

Igualment, si, a efectes informatius o com facilitat per al ciutadà, es presenten o es dóna accés a continguts municipals que no formen part de la Seu i als quals no és aplicable la responsabilitat del titular de la mateixa, s'advertirà de forma clara en el moment que l'usuari visualitze o accedeixa als mateixos.

En tot cas, al eixir de l'adreça https://sede.sagunto.es, la informació o els serveis als quals s'accedeixa queden fora de l'àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt.