Tablón de anuncios

Certificados electrónicos


Certificats Electrònics admesos per la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Sagunt:

Logo ACCV

Logo DNIE

Publicaciones y Boletines

Protecció de Dades

La visita a la part pública que no requereix d'identificació, per tractar-se de contingut d'accés públic i lliure, es realitza de forma anònima.

Solament per a poder accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxers de l'Ajuntament de Sagunt i seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu reglament de desenvolupament, RD altres disposicions d'aplicació.

Les dades recaptades únicament seran objecte de cessió, si escau, previ consentiment de l'interessat o d'acord amb el previst en la citada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones les dades personals de les quals consten en un fitxer de l'Ajuntament de Sagunt podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant l'òrgan responsable del fitxer. En el cas de desconèixer aquest òrgan, la sol·licitud es dirigirà al Servei d'Atenció al Ciutadà (SAIC), situada en C/ Camí Real 65; i en C/ Progrés 37.