El Ple aprova sol·licitar a Unicef l'adhesió al projecte Ciutats Amigues de la Infància

Aquest programa incentiva la creació de plans locals i polítiques tendents a afavorir el desenvolupament dels drets de la infància i l'adolescència

El regidor de Joventut, Guillermo Sampedro

El Ple de l'Ajuntament de Sagunt ha aprovat per unanimitat una moció d'Esquerra Unida per a sol·licitar al Comitè Español d'Unicef l'adhesió del municipi al projecte Ciutats Amigues de la Infància. També ha acordat comptar amb el suport i col·laboració del comitè per al desenvolupament, la millora i la innovació de les polítiques destinades a la infància i l'adolescència en la localitat.

El programa té com a objectiu general promoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets del Xiquet, de la qual el nostre país és signatari, en l'àmbit dels governs locals. El programa incentiva la creació de plans locals d'infància i adolescència, promou la participació ciutadana dels xiquets i xiquetes en la vida municipal, impulsa tot tipus de polítiques tendents a afavorir el desenvolupament dels drets de la infància i l'adolescència i dinamitza la col·laboració ciutadana i la coordinació institucional. A Espanya es va posar en marxa l'any 2001 i compta amb el suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, així com de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

 
A través del segell de reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància, el comitè espanyol d'Unicef reconeix als pobles i ciutats que compleixen amb els requisits establerts, els quals s'arrepleguen en la guia de gestió del segell. Aquest document es basa a articular la participació infantil i disposar d'un pla d'infància i adolescència per part del Consistori. La nostra ciutat, a través del reglament aprovat en el seu moment i la realització del pla d'infància, es troba en la línia marcada per eixa guia.
 
El programa i el segell de reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància afavoriran els interessos de la població en general i de la infància en particular. Des de la delegació de Joventut consideren que el nostre municipi compleix amb els requisits i manifesten la voluntat de contribuir activament a la difusió i aplicació de la Convenció sobre els Drets del Xiquet en la nostra localitat.