Avís Legal

L'Ajuntament de Sagunt, a través del domini sagunto.es facilita informació d'interès general de la ciutat de Sagunt i, especialment, informació i gestions pròpies de l'organització municipal.
 
La informació facilitada és la vigent en el moment de la seua publicació.
 
L'Ajuntament de Sagunt procura que aquesta informació siga exacta i precisa, i procedeix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, l'Ajuntament de Sagunt no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.
 
L'Ajuntament de Sagunt podrà efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions de la informació continguda en sagunto.es o en la seua configuració o presentació.
 
L'accés al domini sagunto.es, així com l'ús de la informació que conté, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. L'Ajuntament de Sagunt no és responsable de cap perjudici que poguera derivar-se d'aqueixos fets, ni tampoc pot garantir que l'accés no es veja interromput o que el contingut o programari al qual puga accedir-se estiga lliure d'error o de causar mal.
 
La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d'informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguen aplicable.
 
En sagunto.es s'inclouen enllaços a pàgines de llocs web de tercers, fonamentalment d'altres Administracions públiques, que es considera poden ser d'interès per als usuaris. L'Ajuntament de Sagunt no assumeix cap responsabilitat derivada de les connexions o els continguts d'aqueixos enllaços.
 
El portal sagunto.es, els seus dissenys gràfics i les informacions i codis que conté són de titularitat de l'Ajuntament de Sagunt, excepte expressa indicació d'una titularitat diferent, i estan protegits per la legislació sobre propietat intel·lectual.
 
Els continguts d'aquest domini poden ser descarregats en el terminal de l'usuari sempre que siga per al seu ús privat i sense cap fi comercial, però no poden ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, excepte autorització específica i expressa.