Normativa d'aplicació i informació del PRTR

Normativa i guies

 

web PRTR

Web del Pla de Recuperació

Normativa y guias

Accedir a Normativa i guies del Pla de Recuperació en la web del MPT

web MITMA

Accedir a informació del Pla de Recuperació en la web del MITMA