Serveis

Relació de serveis als usuaris

Biblioteca Local
 
Els seus fons abarquen les publicacions sobre el conjunt de la comarca del Camp de Morvedre.
Foto biblioteca local

 
Sala de Consulta 
 
  Foto sala de consulta
 
 

 
Hemeroteca Local
 
Entre d'altres conté les següents publicacions periòdiques: Abalorio, Acero, Actualidad Comarcal, Arse, Morvedre, Braçal, El Fornàs, El Puerto, Portu, Saguntum.
 
També conté els llibrets de Falles (1935- 2015); llibres de Setmana Santa; llibres de festes patronals (1952- 2011) o llibres de festes de barris.
 
Una part es consultable a través de la biblioteca digital http://bibliotecadigital.sagunto.es.
 
  Imagen folletos
 
 
 
 
 Logo biblioteca digital
 
 
 
Fons Bru i Vidal
 
La biblioteca i l'arxiu personal de Santiago Bru i Vidal (Sagunt, 1921-2000), va ser donada a l'Ajuntament de Sagunt per la família Bru-Ripollés en 2001 i es va inaugurar l'11 de maig de 2009. Els fons donats són d'un valor incalculable para tot aquell que vulga aprofundir en el coneixement de l'obra i vida d'aquest intel·lectual que va nàixer a Sagunt, el 29 de juliol de 1921 i va morir en la mateixa ciutat, l'11 de novembre de 2000, doctor en Filosofia i Lletres, membre de l'Acadèmia de Sant Carlos de València i de la Real Acadèmia Espanyola d'Història (1966), director numerari del Centre de Cultura Valenciana, President de l'Associació de Cronistes del Regne de València (1982), cronista oficial de les ciutats de Sagunt (1952) i València (1973) , Premi d'Honor de les Lletres Valencianes el 9 d'octubre de 2000, va conrear al llarg de la seua vida una nombrosa quantitat d'obres de caràcter històric i de llibres de poesia.
 
Quant a les obres històriques, alguns treballs de recerca i divulgació de Bru i Vidal han sigut claus per als especialistes universitaris de diverses generacions. A més, la seua obra és un punt de connexió amb altres grans historiadors valencians, com Roc Chabàs, Antonio Chabret i Sanchis Sivera.
 
Les seues publicacions sobre Història i Arqueologia, sobrepassa el centenar i s'inicien amb les Notes sobre Arqueologia Saguntina, i de les quals caldria destacar Les terres valencianes durant d’època romana (1962), La huella de Roma en Sagunto, Apuntes para una historiografía del teatro romano de Sagunto, Breve noticia del circo romano de Sagunto (1962) , Datos para el estudio del circo romano de Sagunto, Estampas del  Morvedre Foral, La germania de Morvedre según textos coetáneos, Sagunto visto por un analista del siglo XVI(1965) , La vida saguntina del siglo XVII(1972) , Enrique Palos y Navarro (notas para una epopeya (1970).
 
Pel que fa a la literatura, Bru i Vidal està inscrit dins del que es coneix com a generació dels cinquanta, un grup d'escriptors que va ser l'avantguarda del valencianisme cultural de l'època. Va rebre el Premi Valencià de poesia l'any 1959, amb l'obra Retrobament, publicada per la Diputació de València en 1960. Altres obres de poesia són:  Ala encesa (1950), Tres cançons de primavera (1958), Cant al meu poble (1969), Ofrena lírica (1981), Poeta en darrer cant (1985), Obra poética completa I (1988), Testimoni i ofrena (1988) , Els (retrobats) poemes del 71 (1991), Kanèfora (1998), Antología poética (1999), Recer de tardor(1999) i Clams d’àrdida confesió (2000)
 
L'obra completa es troba recollida en la biblioteca digital.
 
El fons Bru i Vidal està compost per 5500 nombres de volums, 307 publicacions periòdiques i 90 caixes.
 
El fons de la biblioteca Santiago Bru i Vidal també conté fullets (turístics, informatius, culturals, ..), posters, fitxers, correspondència, distincions personals (com el “Premi dels Lletres valencianes) i altres materials de naturalesa variada (fotografies, croms, postals, segells,...).