Beques i ajudes económiques escolarització

Beques i ajudes económiques escolarització 2024/25

1) Beques Ministeri d'Educació per a nivells postobligatoris no universitaris (termini presentació sol·licituds fins al 10/05/2024 a les 15.00 hores).
2) Ajudes MEC (Ministeri d'Educació) per a alumnat amb necessitats de suport educatiu (termini presentació sol·licituds des del 30/04/2024 fins al 13/09/2024, a les 15.00 hores).
Més informació i presentació telemàtica web del Ministeri
3) Ajudes i beques Conselleria FP: FP Dual, FCT o desplaçament (curs 2023/24). Termini presentació sol·licituds des del 25 de maig fins al 5 de juny.
Més informació en la pàgina de la Conselleria