Què és el Gabinet de Promoció del Valencià?

Què és el Gabinet de Promoció del Valencià?

El Gabinet de Promoció del Valencià és un servei de l'Ajuntament de Sagunt encarregat de promoure l'ús del valencià en tot l'àmbit municipal, en compliment de la legalitat vigent en matèria lingüística.

 

Per què serveix el Gabinet de Promoció del Valencià?
 
Les funcions principals del Gabinet són les següents:
 • Informar de les ajudes o subvencions per al foment de l'ús del valencià procedents de les institucions i facilitar els tràmits en la sol·licitud d'aquestes ajudes.
 • Organitzar cursos de valencià per al personal de l'Ajuntament i per a la població adulta en general.
 • Donar atenció als ciutadans en els aspectes relacionats amb l'ús del valencià.
 • Organitzar campanyes municipals de promoció i sensibilització lingüística.
 • Prestar assessorament lingüístic.
Què t'ofereix el Gabinet de Promoció del Valencià?

Pots vindre al Gabinet si vols, per exemple:
 • Que t'informem sobre els cursos de valencià que s'imparteixen a Sagunt.
 • Que et recomanen algun llibre de lectura o gramàtica.
 • Que t'informem sobre els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
 • Que t'ajudem a escriure en valencià el rètol del teu comerç.
 • Que t'informem sobre els teus drets lingüístics.
 • Que et revisem un escrit.
 • Que t'ajudem a traduir.
 • Que t'aclarim un dubte.
 • Que t'ajudem a traduir-te el nom.

  
Gabinet de Promoció del Valencià
 
C/Camí Reial 65-67. 46500 Sagunt

Tel. 96 265 58 58

Extensions: 5148 (Àrea administrativa), 6257 (Tècnic traducció/correcció) y 6256 (Tècnic Normalització Llingüística)

icono facebook @avivasagunt

icono twitter @GPV_Sagunt