El Ple

Composició, funcions i normativa

Per a veure la informació de transparència dels Regidors i de les Regidores prema ACÍ

Darío Moreno Lerga

Darío Moreno Lerga

Alcalde. PSPV-PSOE

María José Carrera Garriga

María José Carrera Garriga

PSPV-PSOE

Javier Raro Gualda

Javier Raro Gualda

PSPV-PSOE

Jorge Vidal

Jorge Vidal

PSPV-PSOE

Natalia Antonino Soria

Natalia Antonino Soria

PSPV-PSOE

Francisco Javier Timón Saura

Francisco Javier Timón Saura

PSPV-PSOE

Ana María Quesada Arias

Ana María Quesada Arias

Nuria Afra Carbó Dolz

Nuria Afra Carbó Dolz

PSPV-PSOE

Raúl Palmero Plumed

Raúl Palmero Plumed

PSPV-PSOE

Josep Maria Gil Alcamí

Josep Maria Gil Alcamí

Compromís-Acord per guanyar

Patricia Sánchez Mínguez

Patricia Sánchez Mínguez

PSPV-PSOE

Antonio Iborra Torres

Antonio Iborra Torres

PSPV-PSOE

Manuel González Sánchez

Manuel González Sánchez

Iniciativa Porteña

Juan Antonio Guillen Julia

Juan Antonio Guillen Julia

Iniciativa Porteña

María Rubio Marcos

María Rubio Marcos

PSPV-PSOE

José Tomás Serrano Fenollosa

José Tomás Serrano Fenollosa

VOX

Lidia Sánchez Valls

Lidia Sánchez Valls

Iniciativa Porteña

Eva María Cayuela Medina

Eva María Cayuela Medina

Partit Popular

Joaquín Catalán Nuñez

Joaquín Catalán Nuñez

Partit Popular

Maribel Sáez Martínez

Maribel Sáez Martínez

Partit Popular

Sara Cañada Rus

Sara Cañada Rus

Partit Popular

Roberto Rovira Puente

Roberto Rovira Puente

Esquerra Unida-Unides Podem

Antonino Muñoz Ruiz

Antonino Muñoz Ruiz

Partit Popular

Maria Josep Picó Garcés

Maria Josep Picó Garcés

Compromís-Acord per guanyar

Alejandro Vila Polo

Alejandro Vila Polo

Vox

Concepte
El Ple és un òrgan necessari de l'ajuntament, compost per tots els regidors i presidit per l'alcalde. El ple de l'ajuntament de Sagunt l'integren l'alcalde i vint-i-quatre regidors.
Composició
Tots els grups polítics integrants de la Corporació tindran dret a participar en aquests òrgans, per mitjà de la presència de regidors pertanyents a aquests. La seua composició s'acomodarà a la proporcionalitat entre els diferents grups polítics representats en la Corporació.
Competències
Entre els seus principals comesos el Ple controla i fiscalitza els òrgans de govern municipals, aprova les Ordenances, Reglaments i la resta de Disposicions de Caràcter general, així com el Pressupost de l'Ajuntament. És competent per a elegir i destituir l'Alcalde.
Classes de Sessions del Ple
Hi ha tres tipus de sessions:
• 1.- Ordinàries: una vegada al mes.
• 2.- Extraordinàries: per decisió de l'Alcalde o a proposta de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació i,
• 3.- Extraordinàries amb caràcter urgent: per a situacions excepcionals determinades pel Ple.​
Calendari
Actualment, està fixat com a dia i hora de celebració de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació l'últim dijous de cada mes, a les 17 hores, segons acord plenari d'11 de juliol de 2019.​
Documentació
Els documents relacionats amb l'activitat dels òrgans de govern es publiquen en la pàgina web sense signar sobre la base del criteri interpretatiu CI/004/2015, 23 de juliol de 2015, adoptat conjuntament pel CTBG i l'AEPD. Els documents originals són vàlids i estan degudament signats. Es pot consultar aquesta documentació en la secció corresponent a cada òrgan.​
Normativa