Autorització inexistència d'antecedents de delictes sexuals

Model d'autorització consulta plataforma intermediació MINHFP