Pla Local Prevenció Incendis Forestals

PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS (PLPIF)
Risc, ignició, propagació, pla local de cremes, ...

https://cjusticia.gva.es/auto/prevencion-incendios/PL_prevencion/VALENCIA/SAGUNTO.zip

 

RESOLUCIÓ APROVACIÓ PLPIF

https://dogv.gva.es/datos/2021/07/30/pdf/2021_8114.pdf