Liquidació pressupostària

L'Estat de liquidació del pressupost recull informació sobre el pressupost que va aprovar el Ple de l'Entitat local i com s'ha executat. Per tant, és el document que serveix perquè el Ple de l'Entitat local, els òrgans de control i qualsevol persona, conega la gestió dels ingressos i despeses que s'ha realitzat durant l'any.