MEDIAPROP

Servei de mediació de proximitat

Per la Conselleria de Justícia i Interior, s'ha concedit una subvenció de 20.000€ a aquest Ajuntament per a sufragar les despeses del Servei  de Mediació de Proximitat (MEDIAPROP) en l'exercici 2023. D'aquesta manera, la Generalitat aporta recursos econòmics amb la finalitat de fomentar la mediació, així com perquè la mateixa es convertisca en un mitjà accessible a la ciutadania, contribuint a la implantació d'aquest mig alternatiu de resolució de controvèrsies.

L'atenció a la ciutadania d'aquest servei es continuarà realitzant mitjançant instància presentada en el Registre General de l'Ajuntament de Sagunt, exposant de manera breu el conflicte pel qual sol·licita i aportant les dades de filiació i telèfon necessaris per a poder comunicar-se al més prompte possible amb la part demandant.

El servei de mediació se situa en les dependències de la Central de la Policia Local de Sagunt, en Av. Fausto Caruana s/n, on es podrà sol·licitar informació del servei, així com trucant al telèfon 962655884.