614057H: PEPCHAS / PEPAUS-1 - Pla especial protecció conjunt històric artístic - E04-95PL

Obertura període consultes (art. re.1 TRLOTUP)