Audiència i Informació Pública

Audiència i Informació Pública

Els tràmits d'audiència i informació pública, tenen per objecte recaptar l'opinió dels ciutadans i les ciutadanes titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representen, així com obtindre quantes aportacions addicionals puguen realitzar altres persones o entitats.​

TRÀMITS D'AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA OBERTS:

En aquest moment no hi ha cap tràmit d'audiència i informació pública obert

TRÀMITS D'AUDIÈNCIA I INFORMACIÓ PÚBLICA TANCATS: