Cartes de Serveis Municipals

Cartes de Serveis Municipals

​En aquesta pàgina es poden consultar les Cartes de Serveis municipals que han sigut aprovades pel Ple.

​Les cartes de serveis són l'instrument a través del qual l'Ajuntament informa  la ciutadania sobre els serveis que té encomanats, sobre els drets que els assisteixen en relació amb aquells i sobre els compromisos de qualitat en la seua prestació.