L'Ajuntament

Organigrama, funcions i normativa

L'Ajuntament és l'òrgan representatiu municipal per excel·lència, que es defineix com l'òrgan de govern i administració del municipi, integrat per l'Alcalde i els regidors.

Els regidors són triats pels veïns mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directe i secret, mentre que l'alcalde serà triat pels regidors.

En l'estructura de l'Ajuntament de Sagunt es distingeix entre l'organització pròpia de la Corporació, els Organismes Autònoms i una societat anònima municipal.

                                                                                                                                                     

Quant a l'organització pròpia de la Corporació, es pot consultar en el següent document (Faça clic ací per a veure l'Organigrama complet) l'estructura amb la composició actual de tots els Òrgans de l'Ajuntament, sent aquesta la representació gràfica d'aquesta:.​