Aigües de Sagunt

Gestión del servicio público de suministro de agua y abastecimiento domiciliario de agua potable a Sagunto

La ​Empresa Mixta Aigües de Sagunt, S.A. s'encarrega de la gestió dels serveis municipals, titularitat de l'Excm. Ajuntament de Sagunt, que conformen el denominat "cicle integral de l'aigua" ,consistents en el subministrament d'aigua, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, control i vigilància dels abocaments realitzats a la xarxes de clavegueram i domini públic hidràulic, i depuració d'aigües residuals que siguen de competència de l'Ajuntament.

En l'actualitat, el regidor que ostenta la delegació especial d'Aigües és el Sr. Josep Maria Gil Alcamí​

logo aigües sagunt v2

Prema ACÍ per a accedir a la pàgina web d'Aigües de Sagunt