Empresa mercantil municipal SAG

Societat encarregada de la neteja i condícia urbana del terme municipal

L'empresa mercantil municipal S.A.G.: Suposa una forma de gestió directa de determinats serveis, mitjançant la creació d'una societat privada de caràcter mercantil, el capital del qual pertany íntegrament a la Corporació municipal.

L'Ajuntament de Sagunt va crear la "Societat Anònima de Gestió", societat de caràcter privat però de capital públic municipal, encarregada de la neteja i condícia urbana del terme municipal, que es troba regulada pel que es preveu en els seus Estatuts i per la legislació mercantil.

La direcció i administració de l'Empresa correspon als següents òrgans:

  • El Consell d'Administració
  • El Gerent
  • La Junta General, els components de la qual seran els de la Corporació.​
Actualment la Presidència l'ostenta l'Alcalde, D. Dario Moreno Lerga​, que ha designat com a Vicepresident al regidor de la corporació D. Roberto Rovira Puente​.

logo sag nou

Prema sobre la imatge superior per a accedir a la web de la SAG