SICTED

Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos

​El Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED) és  un projecte d'àmbit nacional de millora de la Qualitat en les destinacions turístiques promogut per la Secretària d'Estat de Turisme i la Federació Espanyola de Municipis i províncies (FEMP) que es basa en un model que permet la gestió contínua i integral de la qualitat en qualsevol destinació turística nacional.  
 
Qui intervé en el procés de creació d'experiències satisfactòries en destinació d'un turista?
Totes i cadascuna de les empreses i serveis amb les quals els visitants entren en contacte en la seua visita o estada en el municipi. És per açò, que l'Ajuntament de Sagunt ha apostat per recolzar el desenvolupament d'una oferta de Qualitat a través de la implantació del SICTED a Sagunt.
Aquest projecte és la plataforma en la qual ofereix pública i privada conjuminen els seus esforços per a treballar en una mateixa adreça. I és en aquesta aposta per oferir el millor als quals ens visiten pel que volem comptar amb la seua empresa en aquest projecte.
El benefici és en primer lloc per a l'empresa/servei, qui de manera totalment gratuïta obté formació i assessorament per a la consecució de les millores establides i per tant aquesta millora de les empreses/serveis repercuteix positivament en la imatge general de la destinació.
  
 
La implementació del SICTED a Sagunt
 
L'any 2014 l'Ajuntament de Sagunt es va unir com a destinació al SICTED, sumant-se així als 24 destinacions adherides a la Comunitat Valenciana. Aqueix mateix any, entren a formar part del projecte en la província de València altres municipis com Cullera, Gandia, Utiel, Xàtiva i Valencia.
 
En 2024 Sagunt explica ja amb 70 distintius atorgats a les empreses pel Comitè de Distinció de la Secretaria d'Estat de Turisme. Aquesta marca reconeix el treball en la millora contínua d'aquestes empreses/serveis tant públics com a privats, contribuint a la millora de la imatge dels mateixos, així com del municipi. Destacar els acords de col·laboració que han sorgit entre les diferents empreses implicades, així com les millores realitzades en aquests dos anys. 

 

 

Si vols formar part de les empreses distinguides del  SICTED Sagunt
 
Pots obtenir més informació i/o adherir-te a través de la web www.calidadendestino.es o directament amb l'Ens gestor: gestionsicted@aytosagunto.es o en el telèfon 674024765
Facebook: Sicted Sagunto
 
 
Beneficis generals del sistema:
 
Per a las empreses:
 
·         Participar en el major projecte de qualitat turística desenvolupat a Espanya, juntament amb més de 8000 empreses.
·         Millorar la gestió interna, especialment la dels processos relacionats amb la satisfacció del client.
·         Incrementar la qualificació de l'equip.
·         Compartir experiències amb empreses del sector.
·         Rebre assistència tècnica que ofrereix suport per a la millora.
·         Disposar d'un Manual que serveix de guia per a la consecució dels estàndars de Qualitat.
·         Augmentar la percepció de fiabilitat del servei per part del cliente.
·         Optar al distintiu Compromís de Qualitat Turística.
 
Para el destinació:
·         Incrementar la satisfacció del turista/visitant.
·         Millorar la coordinació entre sector públic i privat.
·         Aconsegui un òptim posicionament.
·         Consolidar  la imatge de qualitat.
·         Incrementar la implicació dels sectors en els objetius de la destinació.
·         Implantar la cultura de la qualitat i de la millora continua.
 
En l'actualitat existeixen 258 destinacions SICTED en tot el territori nacional participant en el model, 6.531 empreses distinguides i 9.427 empreses adherides. Tots ells contribueixen a fer d'Espanya una destinació de qualitat.