Les col·leccions de les Biblioteques

Les col·leccions de les biblioteques públiques de Sagunt s'estructuren en diverses seccions.

Logo cala

Secció d'adults

Comprèn llibres que abasten tot el coneixement humà, organitzat per matèries (matemàtiques, informàtica, esports, medicina, per citar només alguns exemples). Així com un àmplia presència de les obres literàries, tant dels grans clàssics, com dels més destacats autors contemporanis.Col·leccions específiques de novel·la policíaca, ciència-ficció, rosa, eròtica i terror.Llibres de literatura en francès, anglès i alemany; així com cursos d'idiomes: francès, anglès, alemany i italià.Àmplia col·lecció de llibres en valencià repartits per tot el fons bibliogràfic, encara que la major part correspon a les matèries de literatura i filologia.Una selecció de les diferents tendències del còmic per a adults.

Secció infantil/juvenil

Dividida en quatre sub-seccions, segons l'edat i el nivell de lectura.

Fins a 7 anys (color blau). Inclou llibres d'imatges i d'iniciació a la lectura, amb predomini d'il·lustracions.

De 8 a 9 anys (color roig). Correspon a llibres de lectura, el text de la qual està molt reforçat per atractives il·lustracions.

De 10 a 12 anys (color verd). Subdividida en dues col·leccions : llibres de coneixements (ciències naturals i socials) i llibres de literatura infantil. Predomina el text, i les il·lustracions fixen els conceptes visualment.

Més de 12 anys (color groc). Subdividida, així mateix, en dues col·leccions : llibres de coneixements (donats suport per diccionaris i enciclopèdies) i llibres de literatura juvenil.

La secció infantil/juvenil disposa d'una col·lecció d'obres de consulta, composta per enciclopèdies i diccionaris, concebuda per a atendre les demandes d'informació dels xiquets en edat escolar.

 

Secció d'audivisuals

Videoteca:

Formada per pel·lícules i documentals, més una sub-secció infantil, en format DVD. La col·lecció de documentals arreplega una selecció de totes les matèries (art, música, astronomia, zoologia, etc.).

Fonoteca:

Composta, majoritàriament, per discos compactes classificats en diverses matèries: Pop-Rock, Clàssica, Música de pel·lícules, Música popular... etc. Així mateix es disposa d'una xicoteta col·lecció d'infantil (contes i cançons).

 

Complementàries a aquestes dues sub-seccions, la Biblioteca del Centre Cívic, disposa d'una àmplia col·lecció de diapositives de Geografia i Història de l'Art; fora de préstec, però consultables mitjançant equips individuals. Així mateix es disposa d'obres en format CD-ROM, en servei de préstec.

Secció de publicacions periódiques

Composta per un ampli conjunt de diaris i revistes. Els diaris (Levante, El País, Las Províncias, El Mundo i Público) romanen en depòsit durant el mes en curs. La majoria de revistes, de diferents matèries (científiques, literàries...), queden arxivades durant un període d'un any. Existeix un xicotet grup d'aquestes, de les quals es disposa de sèries completes.

 

Secció de temes locals

Secció, de caràcter enciclopèdic, referida a Sagunt i la seua comarca. Contempla tot tipus de materials (llibres, revistes, audiovisuals…). Aquesta col·lecció no és de lliure accés. Els documents que la componen es troben situats a la Biblioteca "Bru i Vidal" situada en les dependències de l'Arxiu Municipal; si bé poden trobar-se duplicades bona part de les seues col·leccions a la Biblioteca del Centre Cívic. És molt important la col·laboració d'entitats i particulars per a ampliar i millorar aquests fons que formen part de la nostra memòria col·lectiva.