Dades estadístiques

Dades estadístiques sobre sol·licituds d'accés a la informació pública

Dades estadístiques

Dades estadístiques sobre sol·licituds d'accés a la informació pública

En aquesta secció es publica informació estadística anual sobre les sol·licituds d'accés a la informació pública rebudes per l'Ajuntament de Sagunt, servint aquesta estadística com a mecanisme d'avaluació del dret d'accés a la informació pública en l'entitat.

La informació estadística és actualitzada, almenys de forma bimestral i comprén dades relatives a:

  • Nombre de sol·licituds d'accés  a la informació pública rebudes.
  • Nombre de sol·licituds resoltes dins del termini establit per la normativa.
  • Forma de presentació de la sol·licitud.
  • Tipus de resolució.
  • Temàtica de les sol·licituds.

(Data de l’última actualització: 09/05/2022)

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DE L’ANY 2022:

logo excelDades estadístiques 2022 en format XLSX (1er Trimestre)

logo pdfDades estadístiques 2022 en format PDF (1er Trimestre)

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DE L’ANY 2021:

logo excelDades estadístiques 2021 en format XLSX

logo pdfDades estadístiques 2021 en format PDF

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DE L’ANY 2020:

logo excelDades estadístiques 2020 en format XLSX

logo pdfDades estadístiques 2020 en format PDF

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DE L’ANY 2019:

logo excelDades estadístiques 2019 en format XLSX

logo pdfDades estadístiques 2019 en format PDF

INFORMACIÓ ESTADÍSTICA DE L’ANY 2018:

logo excelAny 2018_Estadístiques dret d'accés a informació pública.xlsx

 logo pdfAny 2018_Estadístiques dret d'accés a informació pública.pdf