Urbanístiques

Urbanístiques

Regulació del ​​​procediment administratiu d'atorgament de llicències urbanístiques municipals

Veure norma

Ordenança municipal sobre alineacions, rasants, actes de replanteig i plans de final d'obres​

Veure norma

Ordenança de plaques solars

Veure norma

Ordenança municipal per a la gestió dels residus d'enderrocs i restes d'obres

Veure norma

Ordenança general per a l'agilitació de la instal·lació d'activitats i execució d'obres

Veure norma

Ordenança reguladora d'inspecció tècnica d'edificis

Veure norma