Unitat d'Agent Tutor

Promoció del respecte als drets de la infància

Agente Tutor
INFORMACIÓ SERVEI AGENT TUTOR

QUÈ ÉS?

És una unitat de la Policia Local de Sagunt que s'ha creat com a recurs per a la comunitat educativa, xiquets, xiquetes, adolescents, professorat, mares, pares i tutors legals per a realitzar una actuació integral al costat de la resta de departaments municipals com ara: Educació, Serveis Socials, Joventut, Àrea d'Igualtat i resta de forces i cossos de seguretat Policia Nacional i Guàrdia Civil

 

QUIN ÉS EL SEU OBJECTIU?

La missió primordial és la promoció del respecte als drets de la infància, per la qual cosa la seua intervenció està especialitzada en l'àmbit de la protecció del xiquet, xiqueta i adolescent i la prevenció en l'entorn escolar.

 

QUIN ÉS EL SEU COST?

El servei prestat no suposa cap cost per al ciutadà.

 

QUINS ASSUMPTES ES TRACTEN?

  • Vigilar les diferents modalitats d'absentisme escolar i desescolarització, actuant davant aquestes.
  • Vigilar els voltants dels centres educatius i les zones freqüentades per menors d'edat.
  • Assessorar i col·laborar amb els equips directius dels centres docents en assumptes relacionats amb l'àmbit competencial del municipi i de les policies locals, així com mantenir reunions periòdiques amb el professorat, sempre que siga necessari.
  • Prevenir fets delictius comesos per menors d'edat i actuar davant ells.
  • Col·laborar en la resolució de conflictes privats amb menors d'edat involucrats en qualsevol àmbit, sempre des del context preventiu.
  • Vigilar i actuar davant el consum i la tinença de substàncies tòxiques il·legals als voltants i en les proximitats dels centres educatius i també a l'interior d'aquests, quan siguen requerits pels seus responsables.
  • Vigilar i actuar davant qualsevol conducta que es considere de risc per als menors d'edat.
  • Vigilar i actuar davant l'assetjament entre iguals i l'ús il·lícit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

 

COM ES POT SOL·LICITAR EL SERVEI?

Per telèfon directe 663115008 de dilluns a divendres de 09.00 a 14.00

Perfil d'Instagram  @agentetutorsagunto

Email   agente.tutor@aytosagunto.es

 

Mitjançant instància general o document a aquest efecte que s'haurà de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Sagunt, exposant de manera breu el conflicte pel qual sol·licita i aportant les dades de filiació i telèfon necessaris per a poder comunicar-se al més prompte possible amb la part demandant.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Personant-se en la Central de la Policia Local de Sagunt situada av. Fausto Caruana s/n en horari de 08.00 a 20.00 hores o trucant al telèfon 962.655.884.