Innovacions

Innovacions en la temporada 2017

En el nostre municipi apostem per tenir la màxima seguretat a les nostres platges. I per a això hem de comptar amb tots els mecanismes possibles de prevenció per evitar accidents.

Per això en la temporada 2017, hem comptat amb dues innovacions importants:

 

 

 • Embarcació policia platges:

Aquest any s'ha posat de nou en servei l'embarcació que posseeix la policia local destinada a platges, que feia diversos anys no es ponia en funcionament, el que ha permès també la vigilància de les zones de bany des del mar.

Així mateix, van participar en els exercicis de simulacres tant a la platja de Port com a Almardà.

 

 

Foto embarcacion policia 

 

 

 

 

 • Dron de salvament:

 

Com innovació dins el servei de salvament i socorrisme, s'ha contractat una dron de vigilància per servir de suport als socorristes. L'empresa contractada per a la prestació d'aquest servei ha estat GeneralDrones.

L'objectiu de l'dron és la ràpida actuació en cas d'emergència en el medi aquàtic, proporcionant el suport i instrumental necessari a la víctima fins a l'arribada dels socorristes.

En situacions des de terra o embarcació aporta l'avantatge de desplaçar línies de rescat.

Capaç al seu torn, de realitzar tasques de vigilància, en les quals poder evitar la sortida de les embarcacions. Amb això s'eviten despeses de combustible i manteniment, així com l'exposició a vegades, de risc per als tripulants. Les tasques de vigilància a la vegada són fonamentals per evitar incidents posteriors.

Per a les actuacions de vigilància i prevenció de la costa, s'han introduït diverses rutes automàtiques, prefixant els punts de major perill, facilitant d'aquesta forma un millor control del que passa en cada moment. Aquestes rutes automàtiques es van realitzar periòdicament juntament amb el coordinador de platges. A més d'això, el dron es pot comandar de manera manual de manera que ha ofert suport puntual en les tasques de vigilància de personal de salvament.

En el cas d'emergència, el pilot-socorrista, sota les ordres de l'coordinador, pot posar en funcionament el dron de salvament, acudint a el lloc de l'incident de forma ràpida i efectiva, escurçant l'escàs temps de què es disposa des del albirament d'una persona en greu perill, fins a la seva assistència. La immediatesa de l'dron, li permet a l'accidentat un objecte de flotabilitat "flotador en forma de ferradura" fins a l'arribada dels equips de rescat (socorrista, moto d'aigua, embarcació).

El pilot-socorrista, s'ha involucrat en l'equip de salvament i ha estat en tot moment sota les ordres de l'coordinador de platges. La seva posició es trobava davant de la posta central de la platja del Port. El pilot ha estat l'encarregat de posar en marxa cada jornada el servei, muntant l'heliport i realitzant una comprovació mitjançant check list per assegurar el correcte funcionament de l'dispositiu, així com les operacions de manteniment diàries, i la seva recollida a l'finalitzar el servei.

 

Foto dron de salvamento 

 

 

El funcionament de l'dron ha permès:

 • Actuar de manera preventiva davant possibles situacions de perill.
 • Identificar falses alarmes.
 • Permetre tenir una visió general de tot el que passa a la costa en pocs minuts.
 • Disposar d'una visió real dels corrents existents, el que permetrà millorar les tècniques de vigilància així com l'abalisament de la platja.

 


El servei de drones de rescat i vigilància ha tingut una durada de dos mesos, que transcorren des de l'1 de Juliol a l'31 d'agost.

La jornada laboral és de trenta-cinc hores setmanals, sent els horaris de servei de 10 a 20 hores, de dilluns a diumenge.

El lloc de treball està fixat al costat de l'dron, i aquest està situat al canal reservat per a la moto aquàtica. El servei es presta mitjançant un pilot auxdron, i un tècnic.

 

Foto moto de agua 

 

 

Avantatges observades d'aplicar les rutes de vigilància i prevenció amb drones:

 • Gran amplitud de visió.
 • Ràpid pentinat de la zona de bany, detectant possibles persones en perill, sobretot fora de l'horari de vigilància en torre per part dels socorristes.
 • Estalvi operacional de les embarcacions.
 • Detecció de canals de retorn i forts corrents.
 • Reforç per als socorristes en situacions complicades, com per exemple, advertència a banyistes amb bandera vermella.
 • Mentre el socorrista alerta el banyista, el dron manté una visió general de la zona.
 • Detecció de possibles objectes, contaminacions o animals marins, que poguessin comportar algun perill per al banyista.