Assessorament lingüístic

Assessorament lingüístic

SALT.usu (traducció, correcció, criteris, gramàtica i diccionari): http://www.salt.gva.es/va/

Diccionari normatiu valencià: https://www.avl.gva.es/lexicval/

Diccionari de l’IEC: https://dlc.iec.cat/

Cercaterm: https://www.termcat.cat/ca/cercaterm/mot?type=basic

Optimot: https://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

Diccionari català-valencià-balear: http://dcvb.iecat.net/

Diccionaris multilingües: https://www.diccionaris.cat/

Diccionari de frases fetes: https://dsff.uab.cat/