Guia de bones pràctiques

Guia de bones pràctiques

L'Ajuntament de Sagunt té implantat a les seves platges un sistema de gestió de qualitat i medi ambient d'acord a les normes ISO 9001, ISO 14001, Reglament EMAS, la "Q" de qualitat turística, Bandera Qualitur, distintiu SICTED a la platja del Port de Sagunt i Banderes Blaves en tres de les nostres platges: Port de Sagunt, Almardà i Corinto.

 

Les nostres platges representen un valuós recurs natural. És un entorn privilegiat, i alhora un ecosistema fràgil que cal protegir per tots.

 

Per això, des de l'Ajuntament, conscients el gran nombre de pressions a què es veu sotmès i el fort impacte ambiental que es produeix cada estiu, s'edita aquesta guia de bones pràctiques per tal d'assegurar que tots aquells que ens visiten es trobin amb un entorn natural i tranquil en el qual gaudir.

Imagen contenedores

 

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

 • Respecta l'entorn natural, no deixis residus a la platja. Diposita'ls a les papereres o als contenidors que hi ha propers a les platges.
 • Recorda els colors per a la recollida selectiva de residus:
  • Groc: envasos, ja siguin llaunes, de plàstic, brics, pots de bronzejadors, etc.
  • Verd: vidre
  • Blau: paper (diaris, revistes ...)
 • Les burilles dels cigarrets no són biodegradables, no les abandonis a la sorra. A les postes dels socorristes, quioscs, i oficina de turisme existeixen els "cendrers de platja". Són uns cons en els quals pots dipositar els teus burilles, els pots buidar a les papereres de la platja i netejar-los, amb la qual cosa els pots utilitzar durant tot l'estiu.
 • No abandonis vidres a la sorra, a més d'embrutar les platges, suposen un perill per a tots els usuaris.
 • En els rentapeus, utilitza només l'aigua que necessitis. Són llocs de neteja públic, no facis servir sabons ni detergents, contribuiràs a la cura de l'entorn.
 • No es permet l'entrada d'animals domèstics a la platja. Es respectuós amb l'entorn i amb la resta d'usuaris de la platja.
 • Aquesta totalment prohibida la circulació de vehicles i l'acampada a la zona de sorra de totes les platges.
  Les nostres platges disposen d'un important ecosistema natural: el seu cordon dunar. És important que no trepitgis la vegetació existent, entra a la platja pels accessos habilitats. No trepitgis les dunes, ni arrencades cap planta.
 Foto conos en la arena

BONES PRÀCTIQUES DE CONDUCTA

 

L'Ajuntament de Sagunt disposa d'un servei de salvament i socorrisme que en temporada alta funciona de dilluns a diumenge, en horari de 10:00 a 20: 00h.

 

És molt important que:

 • Facis cas a les indicacions dels socorristes.
 • Davant de qualsevol problema acudeix a les postes d'assistència sanitària, et atendran sense cap problema.
 • Les banderes indiquen l'estat de la mar:
  • VERD: Apta per al bany. No existeixen: corrents, onatge, contaminació de l'aigua, perill aparent de cap tipus.
  • GROGA: Precaució. Presència abundant de meduses. Corrents. Petit onatge.
  • ROJA: Prohibit el bany. Corrents forts. Onatge fort. Tempestes. Contaminacion de l'aigua. Plaga de meduses. Presència d'animals perillosos. Perill aparent de qualsevol tipus.
 • La platja és un lloc d'oci i descans de què gaudeixen moltes persones de diferents edats. És important el respecte pels que es troben al costat de nosaltres.
 • Si portes aparells de musica, fes-los servir a un volum moderat.
 • No juguis o practiques esport en llocs que puguin molestar o resultar un perill per a la resta d'usuaris. A la platja hi ha llocs habilitats a aquest fi.
  A la platja hi ha WCs a disposició de l'public. Són d'accés lliure i gratuït.
 • Els WC poden ser usats per tots aquells que visiten la platja, amb la qual cosa després d'utilitzar-los recorda deixar-los com els has trobat.

Código banderas de colores

I recorda:

El sol és Font de salut pren-lo amb moderació utilitzant la protecció adequada.

Si vols contribuir a la millora de les nostres platges, a l'Oficina de Turisme tenim unes enquestes en les que podràs valorar la qualitat dels serveis que es presten i a més, podràs realitzar qualsevol tipus de suggeriment per tal d'ajudar-nos a millorar.

La platja és un bé de tots. Ajuda'ns a la seva conservació.