Sistemas de calidad

Gestión de calidad y medio ambiente

L'objectiu principal d'implantar un sistema de gestió de qualitat en les platges del Port de Sagunt, Almardà i Corinto és el de protegir i conservar els valors naturals i paisatgístics de les nostres platges, establint per a això, les determinacions necessàries per harmonitzar el conjunt d'activitats que es concentren en aquesta zona, de manera que puguin tenir cabuda en la mateixa, aconseguint d'aquesta manera que el litoral de Sagunt sigui un lloc, en el qual es poden combinar, residència, oci, relax, alhora que preservar els valors singulars de les seves platges.

El municipi de Sagunt compta amb un valor natural i econòmic incalculable: les seves platges. És per això que des de la Regidoria de Platges es va decidir, l'any 2008, iniciar la implantació d'un sistema de gestió de qualitat, medi ambient i accessibilitat a les platges del municipi. És al 2010 quan es decideix certificar les platges del Port de Sagunt i Almardà amb el Reglament EMAS, el 2014 donat que la gestió i seguiment de la platja de Corint, és exactament igual que la resta de platges, es decideix incloure aquesta, i ampliar l'abast de l'Reglament EMAS, d'aquesta manera es pretén donar una major rellevància a la gestió ambiental que es realitza de les platges.

El sistema de gestió qualitat i medi ambient s'ha implantat en aquestes platges a fi de preservar i gestionar de manera sostenible aquests ecosistemes. Es tracta de tres platges de caràcter molt diferents, la platja del Port de Sagunt de caràcter urbà i que rep una gran afluència d'usuaris, per contra les platges de Almardà i Corinto, es tracta platges naturals, amb una baixa afluència d'usuaris, i amb una estructura dunar molt desenvolupada i conservada.
 
 
Logo EMAS 

 

 

 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE PLATGES

 
A continuació es mostra la política de Qualitat i Medi Ambient aprovada per l'Ajuntament de Sagunt per a les seves platges.
 
 
L’ Ajuntament de Sagunt, ha decidit realitzar una correcta gestió de les seues platges, a través de la implantació de un sistema de gestió d’acord a los requisits de les normes ISO 14001, ISO 9001, Reglament (CE) Nº 1221/2009 (EMAS), norma UNE ISO 13009 (Q de Qualitat) i la norma UNE 170001 d’accessibilitat universal. L'abast del sistema és la gestió de les platges del municipi.
 

L'Ajuntament es compromet, dins de les seues possibilitats, a establir els mitjans tècnics i econòmics necessaris per a previndre i minimitzar la contaminació i els riscos higiènics-sanitaris, així com qualsevol impacte que pot causar-se sobre el medi com a conseqüència de les seues activitats. Garantix, al mateix temps, un seguiment de totes aquelles activitats que es realitzen en el litoral, establint mecanismes de millora contínua en col·laboració amb tots els sectors del municipi, assegurant amb ells l'evolució tant en la qualitat mediambiental del litoral, com dels servicis prestats.

En el desenvolupament de totes aquelles activitats, servicis i instal·lacions de les platges, l'Ajuntament es compromet a garantir el compliment de la legislació ambiental aplicable, així com els criteris DALCO a les platges del Port de Sagunt i Almardà, i altres compromisos que puguin resultar d’aplicació, així com atendre en la mesura que es puga les queixes i suggeriments dels usuaris i promoure la participació de tot el personal municipal i usuaris en la protecció i millora del litoral per mitjà de mecanismes de formació i sensibilització, incidint en la comunicació a tots els nivells.

Serà l'Ajuntament de Sagunt el que definirà i avaluarà periòdicament els objectius de qualitat, medi ambient i accessibilitat en la platja, a fi d'impulsar la millora contínua d'esta.

L'Ajuntament de Sagunt pretén amb esta implantació d'un sistema de gestió de qualitat, medi ambient i accesibilitat, sensibilitzar i conscienciar a tots aquells que visiten les nostres costes, así cmo fer les mismes mes accesibles a tot el mon, fent a nostres usuaris partícips en este projecte i buscant aconseguir una platja amb un elevat grau de qualitat.