Sistemas de calidad

Gestión de calidad y medio ambiente

El objetivo principal de implantar un sistema de gestión de calidad en las playas del Puerto de Sagunto, Almardá y Corinto es el de proteger y conservar los valores naturales y paisajísticos de nuestras playas, estableciendo para ello, las determinaciones precisas para armonizar el conjunto de actividades que se concentran en esta zona, de forma que puedan tener cabida en la misma, logrando de esta manera que el litoral de Sagunto sea un lugar, en el que se pueden combinar, residencia, ocio, relax, a la vez que preservar los valores singulares de sus playas.
 
El municipio de Sagunto cuenta con un valor natural y económico incalculable: sus playas. Es por ello que desde la Concejalía de Playas se decidió, en el año 2008, iniciar la implantación de un sistema de gestión de calidad, medio ambiente y accesibilidad en las playas del municipio. Es en el 2010 cuando se decide certificar las playas del Puerto de Sagunto y Almardá con el Reglamento EMAS, en el 2014 dado que la gestión y seguimiento de la playa de Corinto, es exactamente igual que el resto de playas, se decide incluir esta, y ampliar el alcance del Reglamento EMAS, de esta forma se pretende dar una mayor relevancia a la gestión ambiental que se realiza de las playas.
 
El sistema de gestión calidad y medio ambiente se ha implantado en estas playas con objeto de preservar y gestionar de manera sostenible estos ecosistemas. Se trata de tres playas de carácter muy diferentes, la playa del Puerto de Sagunto de carácter urbano y que recibe una gran afluencia de usuarios, por el contrario las playas de Almardá y Corinto, se trata playas naturales, con una baja afluencia de usuarios, y con una estructura dunar muy desarrollada y conservada.
 
 
Logo EMAS 

 

 

 POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PLAYAS

 
 A continuación se muestra la política de Calidad y Medio Ambiente aprobada por el Ayuntamiento de Sagunto para sus playas.
 
 
L’ Ajuntament de Sagunt, ha decidit realitzar una correcta gestió de les seues platges, a través de la implantació de un sistema de gestió d’acord a los requisits de les normes ISO 14001, ISO 9001, Reglament (CE) Nº 1221/2009 (EMAS), norma UNE ISO 13009 (Q de Qualitat) i la norma UNE 170001 d’accessibilitat universal. L'abast del sistema és la gestió de les platges del municipi.
 

L'Ajuntament es compromet, dins de les seues possibilitats, a establir els mitjans tècnics i econòmics necessaris per a previndre i minimitzar la contaminació i els riscos higiènics-sanitaris, així com qualsevol impacte que pot causar-se sobre el medi com a conseqüència de les seues activitats. Garantix, al mateix temps, un seguiment de totes aquelles activitats que es realitzen en el litoral, establint mecanismes de millora contínua en col·laboració amb tots els sectors del municipi, assegurant amb ells l'evolució tant en la qualitat mediambiental del litoral, com dels servicis prestats.

En el desenvolupament de totes aquelles activitats, servicis i instal·lacions de les platges, l'Ajuntament es compromet a garantir el compliment de la legislació ambiental aplicable, així com els criteris DALCO a les platges del Port de Sagunt i Almardà, i altres compromisos que puguin resultar d’aplicació, així com atendre en la mesura que es puga les queixes i suggeriments dels usuaris i promoure la participació de tot el personal municipal i usuaris en la protecció i millora del litoral per mitjà de mecanismes de formació i sensibilització, incidint en la comunicació a tots els nivells.

Serà l'Ajuntament de Sagunt el que definirà i avaluarà periòdicament els objectius de qualitat, medi ambient i accessibilitat en la platja, a fi d'impulsar la millora contínua d'esta.

L'Ajuntament de Sagunt pretén amb esta implantació d'un sistema de gestió de qualitat, medi ambient i accesibilitat, sensibilitzar i conscienciar a tots aquells que visiten les nostres costes, así cmo fer les mismes mes accesibles a tot el mon, fent a nostres usuaris partícips en este projecte i buscant aconseguir una platja amb un elevat grau de qualitat.