Premi d'Auca Jaume Bru i Vidal

Premi d'Auca Jaume Bru i Vidal

El 29 de juliol de 1921 naixia a Sagunt el poeta i historiador Jaume Bru i Vidal. Amb motiu del centenari del naixement, el Gabinet de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Sagunt convoca un premi a la millor auca que il·lustre la seua vida i obra, feta a partir dels 12 redolins elaborats per la professora de llengua i literatura Olga Gargallo.

  1. Destinataris. El concurs està destinat a tot l’alumnat de 3r cicle de primària, 1r i 2n cicle de secundària, batxillerats i cicles formatius dels centres educatius de la ciutat de Sagunt, que pot fer una proposta creativa individual o en equip. L’Equip de Cicle triarà un treball de cada aula participant, i el centre remetrà fins al 31 de març la seua selecció.
  2. Tècnica. Es pot emprar qualsevol tècnica creativa per a l’elaboració de les 12 vinyetes, entesa en un sentit ampli i obert (dibuix, pintura, imatge, fotomuntatge...). Les auques s’han de presentar en una làmina de cartolina blanca de 50 x 65 cm i enviar-ne el format digital (.tif) al correu gpv@aytosagunto.es. Es valorarà especialment la qualitat comunicativa i la innovació.
  3. Condicions. Les il·lustracions han de ser originals de l’autor/a. L’ús de fotografies està subjecte a les normes de propietat intel·lectual i, en tot cas, només es poden utilitzar les que estiguen lliures de drets però fent esment de la procedència. És responsabilitat de l’autor/a assegurar-se de tal circumstància. En cas de dubte, el jurat farà les consultes necessàries i prendrà les decisions escaients.
  4. Dades personals. Les dades bàsiques de l’artista o de l’equip artístic (nom/s, telèfon del centre, nivell educatiu i centre escolar) s’han d’escriure en un sobre tancat que cal apegar al dors de la làmina i en el missatge electrònic en què s’envie la imatge.
  5. Premis. Es concediran cinc premis (un per cada cicle educatiu esmentat en la base 1) a les millors propostes, consistents en un diploma acreditatiu per a l’artista i per al centre, un lot de llibres i material promocional. L’auca valorada com a primer premi absolut serà publicada massivament en paper i en format digital com a material educatiu per a la celebració del Centenari Jaume Bru i Vidal.
  6. Jurat. El jurat estarà conformat per persones coneixedores del personatge i relacionades amb l’ensenyament i les arts plàstiques. El jurat es reserva el dret de la interpretació de les bases del concurs i de la resolució dels casos no previstos d’acord amb el seu criteri. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Així mateix, el jurat es reserva el dret a declarar deserts els premis, si els treballs presentats no reuneixen al seu parer els mèrits suficients.
  7. Terminis. El Gabinet de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Sagunt invitarà tots els centres de la ciutat de Sagunt a participar-hi al mes de febrer, moment a partir del qual s’obrirà el termini d’elaboració. Els centres educatius participants han de fer arribar les obres físiques al Gabinet de Promoció del Valencià (Sagunt) o al Departament d’Ensenyament (el Port de Sagunt) fins a les 13.00 hores del dia 31 de març de 2022.
  8. Lliurament dels premis. El veredicte i la data de lliurament, que tindrà lloc al mes d’abril, s’anunciaran a la direcció dels centres educatius. Les auques premiades i la resta d’auques concursants podran ser exposades per a tota la ciutadania en la sala que determine l’Ajuntament de Sagunt.
  9. Propietat de les auques. Només les auques premiades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sagunt, que podrà utilitzar-les posteriorment amb la finalitat que crega convenient en la celebració del Centenari Jaume Bru i Vidal, citant sempre el nom de l’autor/a i atenint-se en tot cas al que disposa la Llei de propietat intel·lectual.
  10. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases reguladores.

Sagunt, gener de 2022

[ d e c a r g a r  P D F ]

 

 

Entrega premio Auca Bru i Vidal

[ v e r   N o t i c i a   E n t r e g a   d e   p r e m i o s ]