Serveis

Carta de Serveis 2018

Foto playa

SERVEIS GENERALS:

 • Servei de vigilància, salvament i socorrisme, prestat per gestió directa pel propi Ajuntament.
 • Servei d'assistència sanitària i primers auxilis
 • Servei de vigilància policial
 • Serveis accessibilitat: programa d'ajuda a el bany a persones amb diversitat funcional i control de l'accessibilitat a les platges
 • Neteja i manteniment general de la platja de forma diària: manteniment d'infraestructures, buidatge de papereres, recollida selectiva de residus.
 • Servei de lloguer de gandules, ombres i patins: amb controls d'inspecció diaris, d'acord amb el sistema de gestió implantat.
 • Servei de Quioscs: amb controls periòdics d'inspeccion, d'acord amb el sistema de gestió implantat.
 • Gestió de el Pla de Temporada de les instal·lacions a través de la Demarcació de Costes.
 • Regulació de l'ús de les platges i zones adjacents a través de l'Ordenança Municipal.
 • WC públics i gratuïts
 • Accessos platges, passarel·les, rentapeus accessibles
  Informació diària i actualitzada sobre l'estat de la mar mitjançant banderes
 • Transport públic fins a la platja
 • Zona sports platja
 • Zona de jocs infantils
 • Informació pública dels Serveis, codis de conducta, seguretat, estat de la mar, medi ambient, a través de la cartelleria, pàgina web i memòries anuals.
 • Protecció de l'entorn i de l'entorn mitjançant la vigilància mediambiental i inspeccion de les platges després de fortes temporals: recollida d'aus ferides, tortugues i cetacis encallats i informacion de danys estructurals.
 • Servei d'informació turística, atenció a l'usuari i tramitació de suggeriments, queixes o reclamacions des Tourist Info Platja.

 

c a r t a  d e  s e r v e i s  d e  l e s  p l a t g e s  2 0 1 8

P u e r t o  d e  S a g u n t o  |  A l m a r d á  |  C o r i n t o  |  M a l v a r r o s a