Rendició de comptes i informes d'auditoria

Poden consultar els Comptes Generals de dates posteriors en l'apartat d'Intervenció General prement ACÍ.