Internet a la Biblioteca

Internet a la Biblioteca

Les Biblioteques Municipals de Sagunt ofereixen accés públic gratuït a Internet amb la xarxa SaguntWifi. Oferim diferents opcions segons les necessitats dels usuaris:

Si véns amb el teu ordinador pots utilitzar la xarxa Wi-Fi municipal SaguntWifi durant 5 hores diàries amb dos dispositius a un temps, en la pròpia sala de lectura i altres espais de l'edifici.
 
La biblioteca té a la disposició dels seus socis un servei de préstec en sala d'ordinadors portàtils. La duració del préstec és d'una hora. És necessari ser major de 18 anys i presentar el carnet de soci de la Biblioteca.
 
Per a poder utilitzar aquest servei simplement caldrà registrar-se amb el número de telèfon mòbil i es rebrà una contrasenya a través d'un missatge SMS. Tant l'usuari com la contrasenya seran vàlids per a connectar-se a Internet des de qualsevol dels edificis municipals amb accés a SaguntWifi.
 
La Biblioteca del Centre Cívic del Port de Sagunt també disposa d'un ordinador amb accés a internet adaptada a persones amb diferents tipus de discapacitats sensorials, cognitives o motores, o bé persones amb mobilitat reduïda.