Novetats

Novetats del Conservatori

PROVES D'ACCÉS CURS 2024-2025

1a CONVOCATÒRIA - Juny 

CALENDARI

  1. Període d’inscripció: des del 6 al 17 de maig de 2024.
  2. Publicació de les vacants segons especialitat instrumental: 3 de maig de 2024.
  3. Realització de les proves: 20, 21 i 25 de juny  de 2024, dia i hora a CONFIRMAR PRÒXIMAMENT, segons els aspirants per especialitat.
  4. Publicació de la llista provisional d’aspirants admesos a la prova: 20 de maig de 2024.
  5. Termini de reclamació de la llista provisional dels aspirants admesos: des del 21 al 23 de maig de 2024, mitjançant instància presentada a la Secretaria del centre en l’horari d’atenció al públic.
  6. Publicació del llistat definitiu d’aspirants admesos: 24 de maig de 2024.
  7. Publicació dels tribunals i dates exactes de les proves: 3 de juny de 2024.
  8. Publicació del llistat provisional dels resultats: 2 de juliol de 2024.
  9. Termini de reclamació als resultats provisionals: des del 3 al 5 de juliol de 2024, mitjançant instància presentada a la Secretaria del centre dins de l’horari d’atenció al públic.
  10. Publicació del llistat definitiu dels resultats de les proves d’accés: 9 de juliol de 2024.