Pla Territorial Municipal enfront d'Emergències

Sagunt rep ajudes per a elaboració i revisió

Sagunt rep ajudes per a l'elaboració i revisió dels Plans d'Emergència

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública va aprovar enguany ajudes destinades als municipis de la Comunitat Valenciana per a l'elaboració de nous plans locals d'emergència i revisió dels ja aprovats.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana s'ha publicat la resolució de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la qual es concedeixen al nostre municipi tres ajudes per a l'exercici 2023, per a finançar la revisió del Pla Territorial Municipal d'Emergències, amb un import de 8.000, €, per a la redacció del Pla d'Actuació Municipal enfront del risc d'Incendis Forestals, amb un import de 6.000 € i per a la redacció del Pla d'Actuació Municipal enfront del risc d'Inundacions, amb un import de 6.000 €.

L'ajuntament revisarà i actualitzarà el Pla Territorial Municipal d'Emergències, aprovat i homologat en 2001. Aquest pla té com a objectiu obtenir la màxima protecció per a les persones, el medi ambient i els béns, que poden resultar afectats en qualsevol situació d'emergència.

Sagunt comptarà també amb un Pla d'Actuació Municipal enfront del risc d'Incendis Forestals, els quals constitueixen un greu problema en l'àrea mediterrània i especialment en els municipis valencians, amb la consegüent repercussió negativa sobre el medi ambient i l'economia local.

Finalment, el Pla d'Actuació Municipal enfront del risc d'Inundacions permetrà estructurar l'organització i l'operativitat per a la intervenció en emergències per inundacions en el municipi, així com desenvolupar el catàleg dels mitjans i recursos disponibles i els mecanismes per a la seua permanent actualització.