Bo social telefònic

Bo social telefònic

Icono Bono Social Eléctrico

Icono Bono Social Telefónico
BO SOCIAL TELEFÒNIC
 
Abonament social de telecomunicacions: tarifa per a jubilats i pensionistes
Per a més información:
 
Contractació del servei teleasistència:
Informació de servei privat de teleassistència amb diferents companyies
Per a més informació: