Galardons i certificats

Certificats i galardons de nostres platges

Foto galardones playa

 

Les nostres platges gaudeixen dels següents guardons i certificats:

1.- Platja del Port de Sagunt:

- Bandera Azul

- ISO 9001

- ISO 14001

- UNE 170001

- Q de Calidad Turística

- Reglamento EMAS

- Bandera Qualitur

- Distintivo SICTED

 

2.- Platja de Almarda:

- Bandera Azul

- ISO 9001

- ISO 14001

- UNE 170001

- Q de Calidad Turística

- Reglamento EMAS.

 

3.- Platja de Corinto:

- Bandera Azul

- ISO 9001

- ISO 14001

 

 

UNE ISO 9001: SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT

Icono ISO 9001Gràcies a la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001, l'organització demostra la seva capacitat per proporcionar de forma coherent productes o serveis que satisfan els requisits de client i els reglamentaris aplicables.

Aquesta norma internacional promou l'adopció d'un enfocament basat en processos quan es desenvolupa, implanta i millora l'eficàcia d'un sistema de gestió de la qualitat, basat al seu torn en el cicle de millora contínua.

 

UNE ISO 14001

Icono ISO 14001Certificat Internacional de gestió mediambiental.

Aquestes normes internacionals garanteixen l'aplicació de criteris de gestió basats en la satisfacció de les expectatives dels seus usuaris i la minimització dels impactes ambientals que l'activitat turística genera en l'entorn natural.

 

 

 UNE ISO 170001

Icono ISO 170001Aquesta norma especifica els requisits d'un Sistema de Gestió de l'accessibilitat universal per proporcionar i mantenir entorns accessibles que satisfacin els requisits legals i reglamentaris aplicables i els criteris DALCO recollits en aquesta norma (l'aplicació en l'entorn dóna lloc a la seva utilització per part de qualsevol persona amb independència de la seva edat, sexe, origen cultural o capacitat) i aspira a augmentar l'accessibilitat d'aquests entorns a través de l'aplicació eficaç de el sistema.

L'adopció de la norma UNE 170001 suposa un compromís social de l'organització amb la igualtat de drets i oportunitats a totes les persones independentment de les seves capacitats. D'aquesta manera qualsevol client que vulgui accedir a un entorn i rebre els serveis que en ell es prestin, podrà fer-ho ja que l'empresa haurà dotat d'accesiblitat dels seus entorn i hi haurà tingut en consideració els processos de prestació dels serveis de manera que aquests puguin arribar a totes les persones.

 

REGLAMENT EMAS

Icono EMASSistema europeu de gestió i auditoria mediambiental (Certificat Europeu de Gestió Mediambiental) EMAS, a l'igual que ISO 14001, proposa una sistemàtica eficaç i flexible per ajudar les organitzacions a gestionar i millorar, de manera contínua, la seva tasca ambiental. No obstant això, a més d'incloure i exigir el compliment de tots i cadascun dels requisits de la norma ISO 14001, EMAS conté altres requisits addicionals.

Un factor fonamental que distingeix EMAS és el subministrament periòdic d'informació ambiental, a través d'una Declaració Ambiental (document públic que, redactat de manera clara i concisa, ha d'incloure informació fiable i contrastada sobre el comportament ambiental de l'organització i el resultat de seves accions, constituint un instrument de comunicació i transmissió d'informació ambiental).

 

MARCA "Q" DE QUALITAT TURÍSTICA

Icono Q de calidadCertificat atorgat per l'ICTE (Institut per a la Qualitat Turística Espanyola) a aquelles platges que compleixen uns nivells de qualitat en els serveis que presten als seus usuaris, mesures de seguretat i higiene i altres tendents a minimitzar l'impacte que genera l'activitat turística sobre el litoral.

 

 

BANDERA QUALITUR

Icono qualiturAtorgada per L'Agència Valenciana de Turisme, de la Conselleria de Turisme, reconeix les platges que han obtingut el certificat Q de qualitat a la qualitat i la gestió mediambiental i és un distintiu que reconeix l'esforç realitzat pels municipis de litoral de la Comunitat, per millorar les instal·lacions i serveis de les platges que han obtingut la certificació en qualitat.

 

 

BANDERA BLAVA

Icono bandera azulGuardó i sistema de certificació de la qualitat ambiental, creat i gestionat per la FEE (Fundació per a l'Educació Mediambiental), que reconeix el compliment de determinats criteris de Sanitat, seguretat, informació i gestió Mediambiental i criteris de legalitat a les platges i el seu entorn .

 

 

DISTINCIÓ TEMÀTICA

Les "Distincions Temàtiques" són premis atorgats a municipis espanyols que han obtingut la Bandera Blava i que han demostrat fer un esforç especial i digne de ser difós com a exemple d'excel·lència.

 

DISTINTIU: SICTED

Icono SictedEl distintiu Sicted, és un projecte de millora de la qualitat de les destinacions turístiques promogut per Turespaña i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) que treballa amb empreses de fins a 29 oficis diferents, que influeix en l'experiència i satisfacció al turista que visita la destinació.