Arbitratge de reclamacions

Informació pràctica

ARBITRATGE DE RECLAMACIONS DE CONSUM

Si el producte o servei que, com a consumidor o usuari, heu adquirit no respon a les característiques degudes i heu de reclamar, heu de saber: que l’Estatut de Consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana ha previst, en l’article 31, l’establiment d’aquest sistema per a la resolució de reclamacions.

Mitjançant aquest sistema es poden solucionar les controvèrsies entre consumidors i empresaris o professionals, sense necessitat d’acudir als tribunals ordinaris de justícia. L’Arbitratge de Consum és un procediment gratuït, àgil i senzill.

L’arbitratge també podrà sol·licitar-se en aquells ajuntaments que disposen d’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, les quals col·laboraran amb la Junta Arbitral Provincial.

Seleccioneu entre els vostres subministradors aquells que compten amb el distintiu oficial d’EMPRESA ADHERIDA AL SISTEMA D’ARBITRATGE DE RECLAMACIONS DE CONSUM.

 

RELACIÓ D'ESTABLEIMENTS ADHERITS

El consumidor o usuari ha de tindre en compte, abans de reclamar, si l’establiment està adherit al sistema ARC.

La Junta Arbitral rep les parts i intenta avindre les perquè arriben a un acord satisfactori. El resultat de l'arbitratge es reflectirà per escrit i serà d’obligatori compliment per a les parts (caràcter vinculant i executiu).

 

CASOS EXCLOENTS

El sistema d’Arbitratge de reclamacions de Consum és vàlid pEr a resoldre totes aquelles reclamacions en les quals no conc órrega intoxicació, lesió o mort, ni existisquen indicis racionals de delicte.