Situació i Horari

On i quan ens pots trobar

SITUACIÓ
 
BIBLIOTECA CRONISTA CHABRET
Plaça Cronista Chabret nº 20
Tel. 96 266 45 21.
biblioteca.cronistachabret@aytosagunto.es
 
 
BIBLIOTECA CENTRE CÍVIC
Jardins Antic Sanatori s/n.
Tel. 96 265 58 96
biblioteca.centrocivico@aytosagunto.es
 
 
 
 
HORARI
 
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00 
Juliol i Agost de 9:00 a 14:00
 
BIBLIOTECA INFANTIL CENTRE CÍVIC
Hivern de 16:00 a 20:00
Juliol i Agost de 10:00 a 14:00
 
CIBERTEC@ CENTRE CÍVIC
De dilluns a divendres de 10:00 a 13:30