Consultes Públiques prèvies

Consultes Públiques prèvies

El tràmit de consulta pública prèvia té per objecte recaptar l'opinió de ciutadania, organitzacions i associacions abans de l'elaboració d'un projecte normatiu.

CONSULTES PÚBLIQUES PRÈVIES OBERTES:

CONSULTAS PÚBLICAS PREVIAS CERRADAS: