Qüalitat de l'aigua de la mar

Control de la qüalitat de les aigües de bany

El Servei de Platges informarà en aquesta mateixa pàgina, sobre la qualitat de les aigües de bany, per a la temporada que estableixi la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural responsable de control de la qualitat de les aigües de bany de la Comunitat Valenciana per a l'any 2018.

En la temporada de bany 2017 a la Comunitat Valenciana:

 
 
Calidad de las aguas de baño 

 

 

El programa s'ha desenvolupat únicament en les zones de bany marítimes censades com "zones de bany" al Ministeri de Sanitat i Consum amb periodicitat quinzenal al juny i setembre i amb periodicitat setmanal al juliol i agost, donant-se la primera informació pública ia la premsa el dia 2017.06.30, i l'última el dia 2017.09.15.

 

Informació de la qualitat de les aigües de les platges: