Indicadors

Indicadors económics-pressupostaris

En aquesta secció trobareu informació sobre les dades i els indicadors més rellevants en relació amb l'Ajuntament de Sagunt.