Pàgines recomanades

Pàgines recomanades

PÀGINES RECOMANADES

 

www.consumo-inc.es

En aquesta pàgina podreu trobar tota la legislació actualitzada en matèria de consum, a més de dades i notícies de gran importància pera al consumidor

www.omic.bcn.es

Ressalta la relació de supòsits i casos pràctics en matèria de consum.

www.alicante-ayto.es

Important pàgina dedicada a consultes i reclamacions.

www.ayto-zaragoza.es

Podreu trobar una completa i actualitzada guia de consum.

www.ocu.org

Pàgina de l'organització de consumidors i usuaris

www.avacu.es

Pàgina de l'associació valenciana de consumidors i usuarios

www.adicae.net

Página dedicada a reclamacions i consultes bancàries.

www.uniondeconsumidores.org