El projecte per a sol·licitar la concessió a Costes per a la remodelació del passeig marítim es presenta als grups polítics per a recaptar les seues aportacions i suggeriments

Després de la consulta realitzada a la ciutadania, turistes i visitants a través d'una iniciativa de participació ciutadana s'ha elaborat una proposta que posteriorment haurà de ser avalada pel Ministeri amb la finalitat d'iniciar les obres, que conclourien en cinc anys i estan pressupostades en més de 15 milions

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Sagunt s'ha reunit este dimecres pel matí per a abordar, entre altres qüestions, el projecte per a la sol·licitud de concessió d'ocupació del domini públic marítim-terrestre (DPMT) amb la finalitat de dur a terme la remodelació del passeig marítim del Port de Sagunt. Durant la sessió, l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, ha recaptat dels representants dels grups polítics amb representació en el Consistori els seus suggeriments i aportacions al document que es remetrà a la demarcació de Costas del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El primer edil ha subratllat que l'objectiu de la trobada ha sigut «continuar avançant en un projecte que és absolutament vital» per a la ciutat. «El passeig marítim és un dels punts neuràlgics, no sols durant l'estiu, sinó que també és un eix imprescindible, un espai per a la ciutadania. Precisament per això volem obtindre la concessió com a Ajuntament per a poder millorar tota la façana marítima», ha assenyalat en este sentit.

El projecte té un pressupost base de licitació total estimat de 15.026.940,68 euros (IVA inclòs), el seu import net és de 12.418.959,24 euros. Este muntant inclou els treballs previs i demolicions; el moviment de terres; els ferms i paviments; instal·lacions com les xarxes de drenatge, d'aigua potable i d'enllumenat públic i de distribució d'energia elèctrica; les actuacions en edificacions com l'antic casino, ‘Plenamar’ o la Llotja; els elements de senyalització i abalisament, de jardineria –incloent la xarxa de reg– i equipaments de mobiliari urbà, inclosos jocs i circuits biosaludables; les mesures d'igualtat de gènere a implementar; la gestió dels residus generats; la seguretat i salut en el treball; el control de qualitat; així com el percentatge previst de despeses generals i benefici industrial.

Està previst que la remodelació s'execute en tres fases, de 20 mesos de duració cadascuna, i s'estima que es completarà, per tant en cinc anys. La primera fase s'ha pressupostat en 3.268.525,48 euros (4.706.349,84 amb l'IVA inclòs); la segona en 3.806.998,41 euros (5.481.697, IVA inclòs); mentre que la tercera es fixa en 3.360.576,31 euros (4.838.893,83 afegint l'IVA). L'espai ocuparà una superfície total de més de 77.000 m².

La intervenció té per objectiu sol·licitar la concessió d'ocupació de domini públic marítim-terrestre ocupat pel passeig, situat en sòl urbà, per a obtindre l'autorització per a la reurbanització, ordenació, millora i actualització de l'espai urbà en el front marítim del municipi. El que es perseguix és una millora de l'entorn i accés a la platja del Port de Sagunt que suposa un element estratègic d'atractiu turístic i regeneració econòmica de la zona.

L'actuació consistirà en la regeneració urbana de l'actual passeig, mantenint la major part de les edificacions, però adaptant els seus usos a dotacions municipals. A més, servirà per a millorar l'espai públic del passeig i la connexió del port marítim amb la platja i el delta del Palància i, en el futur, amb el nou projecte del pantalà del port (un projecte promogut per l'Autoritat Portuària de València). Segons s'afirma en la proposta, el passeig marítim actual ha quedat obsolet i deteriorat pel temps i presenta un clar dèficit d'accessibilitat i seguretat en els itineraris per als vianants paral·lels a la mar i unes zones d'esplai antiquades per a les noves inquietuds de la ciutadania.

Per a esta regeneració es milloraran paviments, mobiliari i instal·lacions urbanes, s'adequarà l'accés i la perspectiva visual cap a la mar, millorant la integració amb l'espai natural i les dunes. S'aprofitarà també per a vegetalitzar l'espai públic, guanyar més zones verdes i d'integració paisatgística, i amb això obtindre un espai més agradable per a vianants i ciclistes. En este sentit, s'han previst noves zones de joc d'infància, carrils bici, zones d'esplai, una zona d’skate park, una altra de calistenia, zones d'ombra, lavabos públics i molt més en el que serà un passeig més verd i funcional, concorde a les peticions formulades per la ciutadania en el pla de participació que va implementar l'Ajuntament. Així mateix, es millorarà l'accessibilitat de les rutes ciclopeatonals per a afermar un espai públic multifuncional.

Precisament, el punt de partida va ser el Pla de Participació Pública La nostra Mar, impulsat per l'àrea de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Sagunt, que es va desenvolupar entre juny i agost de 2021. En este marc es va convocar a la ciutadania del municipi i de la comarca, així com als usuaris i usuàries, turistes i visitants mitjançant una enquesta per a recollir la seua valoració sobre les necessitats de transformació de l'espai, les diferents possibilitats en relació al seu ús, les dotacions públiques a efectuar, així com la millora dels espais verds, la mobilitat i l'accessibilitat.

«Duem a terme tot un procés de participació ciutadana que ha sigut clau per a ara tindre eixe projecte de sol·licitud de concessió i estem incorporant el punt de vista de tots els partits polítics perquè, des d'eixa unió, tinguem més força a l'hora de sol·licitar a Costes que permeta eixa concessió i que, gràcies a això, puguem millorar la imatge i els serveis del nostre passeig marítim», ha manifestat l'alcalde.

A més de que substituiran els paviments rígids per un traçat amb major vegetalització i valor natural que afavorisca la mobilitat per als vianants i cicloturista sostenible, s'instal·laran punts de càrrega de vehicles elèctrics en les zones d'aparcament i es revisarà i reordenaran les places adaptades a mobilitat reduïda en punts d'accés còmode i pròxim al passeig. A més, es proposa analitzar la implantació de sistemes smart city amb sensors d'aparcament en sòl per a esta tipologia de places accessibles, que es vinculen a una aplicació de tal forma que els qui acudisquen a la platja sàpien en tot moment si existix disponibilitat d’esta mena de llocs, al mateix temps que es crearà un carril bici que recórrega tot el passeig i es col·locaran aparcabicis pròxims als punts singulars d'estos.

De la mateixa manera que s'han plantejat les necessitats d'aparcament, ja que es tracta d'una prioritat per a solucionar la viabilitat de l'ús per part de la ciutadania, s'han estudiat aspectes com els possibles efectes del canvi climàtic sobre l'àrea del passeig, parant atenció a aspectes com l'increment de l'altura de les ones i de l'energia de l'onatge, la pujada del nivell de la mar, la cota d'inundació estimada a 30 anys vista o el canvi en la duració dels temporals i tempestats. S'ha inclòs també, en esta mateixa línia, un estudi de la dinàmica litoral i les seues possibles modificacions.

El projecte busca millorar no sols la mobilitat sinó també l'eficiència de la xarxa d'aigua potable i de la xarxa de subministrament elèctric i d'enllumenat, contemplant la instal·lació de lluminàries LED, tot això en nom d'una major sostenibilitat. S'ha tingut en compte, així mateix, l'accessibilitat amb l'ànim de garantir l'accés a la mar de les persones amb mobilitat reduïda.

Igualment, s'ha realitzat una anàlisi mediambiental i un estudi d'impacte ambiental amb la finalitat d'evitar possibles efectes negatius de la intervenció sobre les dunes de la platja del Port de Sagunt que puguen afectar l'hàbitat del corriol camanegre.

Una altra de les actuacions que inclou el projecte és la perspectiva de gènere en el disseny urbanístic del nou passeig. En este aspecte s'ha promogut una visió que tinga en compte la diversitat de la població que utilitzarà la instal·lació i les seues necessitats mitjançant una proposta d'espai públic basada en una idea global que recupere el lloc per al desenvolupament d'activitats lúdiques i socials inclusives; amb senyalització igualitària que elimine imatges estereotipades o sexistes, promovent una iconografia i un llenguatge visual no discriminatoris; així com l'estudi de la possible nomenclatura dels nous ambients amb noms de dones rellevants, especialment locals, ja siga pels seus assoliments professionals, socials o personals.