L'Ajuntament concedeix una subvenció de 16.000 € per a l'Associació de Persones Sordes de Sagunt

L'ajuda es destinarà a l'eliminació de barreres comunicatives, promoció de l'accessibilitat i dinamització del moviment associatiu de les persones sordes de Sagunt i el Camp de Morvedre
Imagen 1
La Junta de Govern, a proposta del departament de Serveis Socials, ha aprovat este matí concedir una subvenció per a l'Associació de Persones Sordes de Sagunt i Camp de Morvedre per un import de 16.000 €. Es tracta d'una associació sense ànim de lucre dedicada a promoure la integració de persones sordes en la comarca. 

La finalitat de la subvenció és facilitar la comunicació en els actes de l'Ajuntament en els quals es considere oportú proveir de mediadors i/o intèrprets en llengua de signes. Així mateix, es destinaran fons a la promoció de l'accessibilitat de les persones sordes i la dinamització del moviment associatiu.

La concessió inclourà material per a l'activitat, despeses de personal, de difusió i publicitat, assegurança d'accidents o responsabilitat civil, realització de cursos relacionats, així com aquelles despeses que responguen a la naturalesa pròpia de l'activitat subvencionada.