L'Ajuntament de Sagunt sol·licita a ADIF que incloga el tren de rodalies en els seus plans d'actuació

El ple va aprovar per unanimitat la moció presentada Iniciativa Porteña, que xifra en aproximadament tres milions d'euros el cost

Manuel González (Iniciativa Porteña) 

 

La proposta del Grup Municipal Iniciativa Porteña sobre el projecte d'accés de tren de passatgers a Port de Sagunt va ser aprovada per unanimitat en ple ordinari en l'Ajuntament de Sagunt.

Tal com s'exposa en la moció, l'Ajuntament de Sagunt sol·licitarà a ADIF (Administrador d'Infraestructures Ferroviàries), que incloga l'accés ferroviari de rodalies a Port de Sagunt dins dels seus plans d'actuació previstos, així com donarà trasllat de la proposta als responsables d'ADIF i a la Conselleria d'Infraestructures com més prompte millor. 


En aquesta moció s'explica que aquest projecte va rebre el vistiplau per part del STAFF tècnic de la Conselleria d'infraestructures i va motivar l'anunci per part de l'anterior secretari autonòmic de la realització d'un estudi funcional a l'Enginyeria INECO, empresa pública del ministeri de Foment vinculada RENFE i ADIF. Així doncs, el Grup Municipal Iniciativa Porteña exposa en la moció que es tracta d'un projecte necessari, viable i realista, que aprofita totes les infraestructures existents, que utilitza la xarxa ferroviària usada diàriament per trens de mercaderies i que passa a penes a 200 metres del nucli urbà del Port, la qual cosa requereix tan sol la construcció de 500 metres de via de nova planta.

Segons s'aclareix en la moció, aquest projecte té un cost xifrat en uns tres milions d'euros aproximadament, alguna cosa que qualifiquen com un cost irrellevant per al benefici que suposaria per a 44.000 persones.

Conclou la moció, explicant que aquest projecte satisfaria les deficiències de comunicació de Port de Sagunt amb centres administratius, universitaris i culturals situats en ciutats com València o Castelló, així com altres ciutats del nostre entorn més pròxim. A més, aquests desplaçaments en condicions normals amb prou faenes suposarien mitja hora en transport públic, i diverses circumstàncies fan que el cost i el temps emprat siguen desorbitats per a les distàncies de caràcter metropolità que parlem.