L'Ajuntament de Sagunt sol·licitarà una subvenció de 7.000 euros per a obres rurals

Camins, sèquies i àrees recreatives serien reparades gràcies a l'ajuda dels Planes Especials d'Ocupació de Zones Rurals Deprimides i a la inversió de 2.200 euros de l'Ajuntament

Foto d'arxiu de les obres en la sèquia del Rei.
 
La Junta de Govern Local ha aprovat les memòries valorades presentades pels serveis tècnics del Consell Local Agrari de Sagunt per les quals es demanarà una subvenció de 7.091 euros al Servei Públic d'Ocupació Estatal per a efectuar unes obres menors d'adequació i reparació d'infraestructures rurals. En cas de concedir-se aquesta subvenció, que s'emmarca dins dels Planes Especials d'Ocupació de Zones Rurals Deprimides, l'Ajuntament també aportarà 2.200 euros a la causa i encomanarà al Consell Local Agrari la gestió de les obres.
 
Amb un pressupost total de 9.291 euros es pretén contractar a cinc peons d'obra que realitzaran tasques relacionades amb la neteja i esbrosse dels marges laterals de sèquies i camins, el moviment de terres i l'estabilització de talusos, el formigonat i obres de millora en paellers i àrees recreatives.
 
Aquesta iniciativa té el doble objectiu d'atenuar la desocupació existent en el municipi de Sagunt i, d'altra banda, millorar la situació tant de camins que donen accés a parcel·les en producció com de determinades zones d'interès públic.
 
Està previst que les obres duren 31 dies, realitzant-se entre el 14 de desembre de 2015 i el 13 de gener de 2016.