L'Equip de Govern pretén estalviar 250.000 € anuals amb la novació de préstecs a llarg termini

L'Ajuntament de Sagunt s'acull a la nova Llei de Prudència Financera per a novar diversos préstecs que sumen 16’2 milions d'euros a fi d'estalviar uns 250.000 € anuals
Imagen 1
 L'Ajuntament de Sagunt està negociant amb les entitats bancàries amb les quals té préstecs a llarg termini per a la novació dels mateixos per valor de 162 milions d'euros i aconseguir un estalvi anual de 250.000 €. El delegat de Patrimoni i Contractació, Pepe Gil, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa: "És una mesura que suposarà un estalvi de 250.000 € anuals, perquè ara estem pagant alguns préstecs al 55% més Euribor, i ara, depenent de la durada, podran quedar al voltant de l'1%.

Segons Gil, la Junta de Govern Local va sol·licitar a les entitats bancàries amb les quals l'Ajuntament manté préstecs a llarg termini, i que estan per sobre dels interessos que estan marcats per la nova Llei de Prudència Financera, perquè presentaren ofertes per a la novació d'aqueixos préstecs: “Ja que la novació encara que podria tenir una mica menys de rendiment econòmic per a l'Ajuntament, seria un procés molt ràpid i els bancs han d'acollir-se a aqueix principi de prudència financera en aqueixes quantitats els interessos de les quals seran molt més baixos que els que estem pagant”.

El regidor ha confirmat que: “De les 4 ó 5 entitats amb les quals tenim aquests préstecs, 3 ja han dit que van a acollir-se i ens han presentat una oferta que rebaixa bastant els interessos, i 1 banc encara està pendent que ho aproven a Madrid. Si no ho fa, traurem a licitació el refinançament d'aqueix préstec que seria molt avantatjosa per a l'ajuntament. Si no fan oferta, dimarts que ve, en el Ple, portarem a aprovació aqueix procediment de refinançament”.

Gil ha destacat que l'ajuntament té una liquidesa molt bona, que està per sota del 50% d'endeutament, fins i tot amb els 56 milions d'euros de l'expropiació forçosa de 2 terrenys i que l'objectiu és no passar del termini mitjà de pagament a proveïdors.